Błędne rozpoznanie wstrzyma refundację

[poll id=”2113″]

[poll id=”2115″]

[poll id=”2117″]