AKTUALNOŚCI     REKRUTACJA     FILMY    GALERIA    KONTAKT   

Z przyjemnością informujemy, że proces rekrutacji kandydatów na uczestników projektu “Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa niesłyszących i słabosłyszących” dobiegł końca. W wyniku posiedzenia komisji zostało wyłonionych 15 osób, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie. Wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o wynikach komisji rekrutacyjnej telefonicznie, SMS, osobiście lub za pośrednictwem komuniaktorów.


Centrum Edukacji i Wsparcia RES – GEST informuje o rozpoczęciu realizacji działania 1 w ramach projektu “Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa niesłyszących i słabosłyszących” jakim jest poradnictwo zawodowe dla uczestników projektu. Wszyscy zostaną poinformowani telefonicznie, SMS, osobiście lub za pośrednictwem komuniaktorów o terminie, miejscu i godzinie spotkania z doradcą zawodowym.


Informujemy, że z dniem 31.12.2014r. została zakończona rekrutacja do projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa niesłyszących i słabosłyszących”, w ramach której zostało wyłonionych 15 uczestników projektu.


Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa niesłyszących i słabosłyszących

 01.11.2014 – 30.09.2015

Centrum Edukacji i Wsparcia RES-GEST z przyjemnością informuje o rozpoczęciu rekrutacji do projektu: Pierwszy krok do zatrudnienia – Integracja społeczno-zawodowa niesłyszących i słabosłyszących.
Szczegółowe informacje można uzyskać w zakładce Rekrutacja lub w biurze projektu w Rzeszowie ul. Langiewicza 22

rzeszow

wup_tarnobrzeg

wup_przemysl

pkzr_a3_2