Wynajmujesz komuś mieszkanie? Zapłacisz podatek

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Wynajmujesz komuś mieszkanie? Już się nie ukryjesz się przed skarbówką

Źródło: spidersweb.pl