Dostępna kampania wyborcza dla Głuchych?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Dostępna kampania wyborcza. Posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych

Źródło: gov.pl

Tagi: