Amerykanie nie mają pieniędzy na opiekę medyczną

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Ponad jedna trzecia Amerykanów się nie leczy, bo ich nie stać

Źródło: tvp.info