Norwegia – 80% nowych samochodów to elektryki

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• W tym kraju 80% nowych samochodów to elektryki

Źródło: benchmark.pl