Konfiskata samochodu w 2023 roku?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Ten przepis budzi ogromne emocje. Wchodzi w życie w 2023 roku

Źródło: o2.pl