Import węgla z Kolumbii będzie kontynuowany

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Moskwa: Import węgla będzie kontynuowany w kolejnych latach. Kolumbia będzie pierwszym kierunkiem

Źródło: gazetaprawna.pl

Tagi: