Miesięczne limity renty od 01.12.2022

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Miesięczne graniczne kwoty przychodu wpływające na zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń emerytów i rencistów

Źródło: gofin.pl

Tagi: