Poronienie  – co to znaczy? 

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Źródło: gyncentrum.pl

Tagi: