Znak B-14 – co oznacza?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• B-14 – zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę

Źródło: ltesty.pl

Tagi: