Premier myślał, że firma Selfmaker dobrze się rozwija, UOKiK uważa, że to piramida finansowa

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Premier chciał, by polska gospodarka rozwijała się jak firma Selfmaker z Łodzi. UOKiK uważa, że to piramida finansowa

Źródło: wp.pl