SEETHEBELL – aplikacja dla Głuchych

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Źródło: enabled.today