Dysgrafia – co to znaczy?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Źródło: wikitionay.org

Tagi: