Robot pomoże nam na lotnisku, w centrach handlowych?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Robot pomoże nam poruszać się w tłumie i zareaguje na nasze zachowanie

Źródło: interia.pl