Jak często sprawdzamy smartfony?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Źródło: geekweek.interia.pl