Po stronie separatystów walczą osoby chore?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Po stronie separatystów walczą osoby przewlekle chore i niezdolne do służby

Źródło: interia.pl