Kraków: NIE dla starych samochodów

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Patrzcie (z obawą) na Kraków. Szykują tam prawdziwą rewolucję w transporcie

Źródło: spidersweb.pl