Paszporty covidowe przedłużone bezterminowo?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Minister zapowiada: Paszporty covidowe przedłużymy bezterminowo

Źródło: rmf24.pl