Zwężenie drogi – kto ma pierwszeństwo?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Co oznaczają te znaki? I jaka jest między nimi różnica?

Źródło: interia.pl