Desperacja – co oznacza?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Źródło: wiktionary.org

Tagi: