Weredyk – co to znaczy?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Źródło: glosie.com

Tagi: