Znak STOP i sygnalizacja świetlna przed torami – co ważne?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Stoi znak STOP, ale światło nie miga. Czy muszę zatrzymać się przed torami?

Źródło: interia.pl