Klimatyzacja w samochodzie – jak uzupełnić?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Dobijanie klimatyzacji dosłownie i w przenośni. Nie daj się nabrać

Źródło: autokult.pl