Praca dla Głuchych: łatwa czy trudna?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Choć osoba głucha jest zdolna do pracy, w Polsce łatwo jej nie znajdzie

Źródło: prawo.pl

Tagi: