Kolejki przed Ikeą – dlaczego?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Kolejki przed Ikeą. „Brawo” vs. „zawsze gardziłem tym sklepem”

Źródło: interia.pl