Czy trzeba legalizować gaśnicę samochodową?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Legalizacja gaśnicy samochodowej – czy jest to obowiązkowe?

Źródło: autokult.pl