Na granicy polsko-białoruskiej zmarło roczne dziecko?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Raport PCPM z granicy. „Hilda płakała i mówiła o śmierci rocznego dziecka”

Źródło: onet.pl