Ograniczenie prędkości tylko w jedną stronę?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Ograniczenie prędkości tylko w jedną stronę? Patrz na znaki

Źródło: autokult.pl