W Warszawie powstała “świątynia sportu”

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• W Warszawie powstała świątynia sportu

Źródło: onet.pl