Norwegowie nie chcą samochodów spalinowych

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• W przyszłym roku w Norwegii zostanie sprzedany ostatni pojazd z silnikiem spalinowym

Źródło: geekweek.pl