Salwador przyjął Bitcoin jako oficjalna waluta

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Salwador: Bitcoin stał się oficjalną walutą kraju

Źródło: interia.pl