Uchwała anty-LGBT – możemy stracić miliony euro

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Ponad 120 mln euro może przepaść polskim województwom z powodu uchwał anty-LGBT

Źródło: onet.pl