Aplikacja InPost prosi o 6-cyfrowy kod?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Aplikacja InPost prosi o 6-cyfrowy kod? Musisz go pobrać i wpisać

Źródło: dobreprogramy.pl