Lewandowski – od zera do bohatera

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Lewandowski. Pracą ponad normę wybił się ponad przeciętność

Źródło: wp.pl

Tagi: