Wsiadasz do auta – co ważne?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• W jakiej kolejności masz obowiązek wykonać poszczególne czynności, gdy przygotowujesz się do jazdy samochodem?

Źródło: zdamyto.com