Barbaryzm – co to znaczy?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

Źródło: partykula.pl

Tagi: