Swędzenie skóry – co może znaczyć?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Choroby, które zaczynają się od swędzenia skóry. Nie bagatelizuj objawów

Źródło: parynting.pl

Tagi: