Czipem pod skórą zapłacisz w sklepie?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Płatność… ręką? Podskórne czipy coraz bardziej popularne

Źródło: money.pl