PPK (Pracownicze plany kapitałowe) – co to jest?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• PPK (Pracownicze plany kapitałowe)

Źródło: gov.pl

Tagi: