Związek Polaków na Białorusi – zatrzymania

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Białoruś: sprawa karna wobec władz ZPB i rewizja w ich siedzibie. Skonfiskowano sprzęt

Źródło: polsatnews.pl