Komputer i smartfon – co z dziećmi?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Komputer i smartfon, a nieodpowiednie treści i uzależnienia cyfrowe dzieci – jak temu przeciwdziałać?

Źródło: benchmark.pl