Norma Euro 7 – sprzeciw

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Stop dla normy Euro 7? Jest petycja

Źródło: auto-swiat.pl