Grupa Volkswagen planuje zwolnienia

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Volkswagen planuje likwidację tysięcy miejsc pracy

Źródło: tvp.info