Podatek detaliczny zgodnie z prawem UE

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• PiS górą. Podatek handlowy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Jest wyrok Trybunału Sprawiedliwosci Unii Europejskiej.

Źródło: money.pl