Nike – mama zwolniona przez… syna

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Syn i karta kredytowa. Koniec kariery dyrektor generalnej Nike

Źródło: tvp.info