Automatyczne zielone światło dla pieszych

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Piesi dostają automatyczne zielone światło!

Źródło: interia.pl