TSUE: Dostęp do danych lokalizacyjnych – nie tak łatwo

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Dostęp do danych lokalizacyjnych tylko w przypadku zwalczania “poważnej przestępczości”

Źródło: interia.pl