Pismo od banku ING – skąd masz pieniądze?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Dostał pismo z ING. Chcą wiedzieć, skąd ma pieniądze. Bank odpowiada: mamy taki obowiązek

Źródło: money.pl