Dentystka biła dzieci?

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON

• Bicie i groźby na fotelu dentystycznym? Dzieci miały uszkodzenia ciała

Źródło: tvp.info